Főoldal

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN ISTENT SZERETŐ EMBERNEK!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN ISTENT SZERETŐ EMBERNEK!

 

 

 

 

A KARÁCSONYFA ELŐTT KÖSZÖNTSÜK  SZÜLETÉSNAPJÁN AZ URAT!

ÉNEKELJÜNK  ÖRVENDEZŐ LÉLEKKEL!

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe

sietve menvén, lássátok, lássátok.

 

Istennek Fia, aki született

jászolban, jászolban. Ő leszen néktek

Üdvözítőtök valóban, valóban.

 

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária,

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia,

szent Fia.

 

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,

Szép ajándékot  vivén szívükben magukkal, magukkal.

 

A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják,

mind áldják.

 

Imádkozzunk!

Imáinkba foglaljuk köszönetünket és ígérjük meg az Úrnak, hogy jobbak leszünk!

Isten szeretetünkről tanúságot teszünk: ígérjük megmaradunk keresztény hitünkbe!

Mi Atyánk…..

 

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2018.12.23.

www.nemethkatalin.hu