Főoldal

“AMIKOR A POKOLBAN KÍNJAI KÖZT FELTEKINTETT,”

Amikor valaki hirdeti, hogy nincs pokol, a Bibliában leírtakat hazuttolja meg. Minden amit a Bibliában leírtak igaz. A fenti cím bibliai idézet.
“A DÚSGAZDAG ÉS A SZEGÉNY LÁZÁR
Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és minden nap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De a kutyák jöttek és nyalogatták sebeit.
Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Felkiálltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam-felelte Ábrahám-,emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg, hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét nem tudjon hozzánk átjönni senki.
Akkor arra kérlek, atyám- kiáltotta újra, küld el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztessem őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám azt felelte:Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: nem hallgatnak, atyám Ábrahám. De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”
(Lk 16, 19-31)
A vagyon helyes felhasználásáról szól. A dúsgazdag csak sajátmagára fordította vagyonát, megfeledkezett a szegényekről. Lázárt még a tisztátalannak tartott kutyák is gyötrik, mégis jutalma Ábrahám kebele lett vagyis a boldogság. Kimondja a pokol létezését, konkrétan bemutatja, hogy nincs átjárás a pokol és a mennyek országa között.A pokolból szeretne üzenni testvéreinek, és üzen mindenkinek, hogy Isten parancsolatai szerint rendezzük éleünket és bűnbánatra int, hogy tartsunk bűnbánatot, hogy ne kerüljünk az örök tűzre, vagyis a pokolba.
Isten boldogságra teremtette az embert, minden lehetőséget megadott az ember számára, hogy el tudjon jutni az örök böldogságra.