Főoldal

ANNAK A NÉPNEK NINCS JÖVŐJE AKIK A GYÖKEREIKET KIIRTJÁK!

MUTATJÁK, HOGY EURÓPAI ORSZÁGOKBAN BULDÓZERREL BONTJÁK A KERESZTÉNY TEMPLOMOKAT!

Azok a  templomok már műemléknek is mondhatóak, mivel századokon át szolgáltak a kereszténység életében. Királyokat koronáztak templomainkban, melyeket most lerombolnak. Ezzel Európa gyökereit távolítják el, megszüntetik.

Azzal kezdődött, hogy a kereszteket szedjék le, majd távolítsák el a szentképeket……

Franciaországban és több  európai országban is sorba bontják buldózerrel a templomainkat. Vagyis gyökerestől kipusztítják a kereszténységet és minden akadály nélkül végbeviszik céljaikat.

A keresztény egyház engedélyezte?

Biztosan! Hiszen rendelkeznek fölötte!

Olaszországban a betolakodó más vallású emberek a keresztény templomokban szentmise alatt minden rosszat tesznek, hogy a híveket zavarják! Maszturbálnak ott a mise alatt, odavizelnek, ott végzik minden dolgukat, kiabálnak, rohangálnak, hogy hangoskodásukkal zavarják a misét……. Ezért sokan nem mennek misére.

Amikor a kereszténység gyökereit kiirtják, akkor az egyház gyökerei semmisülnek meg!

Megsemmisítik saját magukat!

Önmegsemmisítés van folyamatban!

AKIK GYÖKEREIKET  KIIRTJÁK, ANNAK A NÉPNEK NEM LESZ JÖVŐJE SEM!

NEM LESZ MIBŐL TÁPLÁLKOZNI, HISZEN A GYÖKEREINK TARTANAK MEG!

A fának is ha kivágják a gyökereit elpusztul!

A körülöttünk lévő eseményekből valaki arra gondol, hogy a betolakodók fogják fenntartani a keresztény egyházat, amikor látható az események tükrében, hogy már a felszámolása van folyamatban.

Láthatják, hogy ezek rombolnak, pusztítanak mindenütt és mindent!

ISTENTAGADÁS AMIKOR MÁS ISTENEINEK SZOLGÁLNAK AMI A PUSZTULÁSBA VISZ!

Szabad akaratot adott az Isten minden embernek ebben az akaratban mindenki azt tesz amit akar!

Istentagadó élet a pusztulásba visz!

ISTEN NÉLKÜL  MEGSZŰNIK A VILÁG!

ISTEN ÜZENETE:

” IMÁDKOZZATOK A BÉKÉÉRT a BÉKESSÉGÉRT

és a  KEGYELEMÉRT!

A BÉKÉRT,  a világbékéért,

a BÉKESSÉGÉRT, az emberek közötti békességért,

a KEGYELEMÉRT, hogy az Úr meg tudjon kegyelmezni az emberiségnek!

IMÁDKOZZATOK HA ÉLNI AKARTOK!

“Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.

Mert aki az életnek örülni szeretne,  és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól.

Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána.

Mert az Úrnak rajta a szeme az igazon, hallja imádságát,

s tekintete a gonosztevő ellen fordul.”

(Pét 3,10-12)

Mindenkinek ajánlom hogy gondolkodjunk el  a kereszténység lényegén!

Hogyan élem meg a kereszténységet? Isten parancsolatai szerint próbálom rendezni életemet?

Milyen az imaéletem?

IMÁDKOZZUNK!

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2017.03.18.