Főoldal

AZT AKARJÁK, HOGY ELVESZÍTSÜK A HITÜNKET…

 

AZT AKARJÁK, HOGY ELVESZÍTSÜK A HITÜNKET….

Mindent megtesznek egy kicsi ország ellen, mert a hitünket akarják elvenni, hogy megsemmisítsenek egy kicsi országot és egy népet!
Történelmünk bizonyítja, hogy őseink hittek és a hit erejében tudtak megmaradni.
Hívő lélekkel mindig volt reményünk. Imádságos életünkkel, Istenben bízva tudott a népünk fönnmaradni.
Az Örökkévaló megtartott bennünket!
Mert amikor templomainkat is elvették a nép akkor sem adta föl a hitét, hanem titokban imádkozva megmaradtak a hitben. Nagyon sok megpróbáltatás közepette is Isten kegyelmében bíztak.
Isten soha nem hagyta magára az embert. Az Ószövetségi időkben embereken keresztül üzent, vezette népét. Azóta sem szűnt meg törődni velünk. Napjainkban is embereken keresztül küld üzenetet, hogy segítsen bennünket, legtöbbször nem hallgatják meg.
Érdemes elgondolkodni, hogy mostanában milyen üzenetet küldött az Ég!
Pár évtizede a Szűzanya azt üzente, hogy imádkozzunk és Oroszország (fegyver használata nélkül ) megtér. És megtért.
Medjugorje : gyerekeknek jelent meg a Szűzanya és ott azt kérte :imádkozzanak a békért!
Pontosan tíz év múlva a jelenés évfordulója napján a volt Jugoszlávia területén kitört a háború.
(Az egyház nem hitte el a jelenést, a mai napig sem)
A Szűzanya több mint egy évtizeddel ezelőtti üzente: “Ha nem imádkoznak üldözni fogják a keresztényeket!”
Az egyház nem fogadja el és még azt sem engedi, hogy erre a szándékra imádkozzunk.
(Alakultak imacsoportok akik erre a szándékra imádkoztak, de az egyház nem engedi a híveknek, hogy csatlakozzanak.)
Sohasem késő megtérni és Isten akarata szerint rendezni életünket!
Gondolkodjunk el a jelenlegi Európában történő eseményeken!
“HA NEM IMÁDKOZNAK ÜLDÖZNI FOGJÁK A KERESZTÉNYEKET!”
AZT AKARJÁK, HOGY ELVESZÍTSÜK A HITÜNKET!
Akik minden gonosz cselekedettel támadják országunkat, ezzel támadják a népünket, akik a sátánt szolgálják és uralomra törnek, ennek a kis országnak a népétől még a hitet is el akarják venni!
IMÁDKOZZUNK !

Szeged, 2015.10.11.
Imádságos szeretettel, Németh Katalin.