Főoldal

BIBLIÁBAN LEÍRTAKAT NEM ÚGY KELL ÉRTENI, AHOGYAN ÍRVA VAN , HANEM AHOGYAN TEOLÓGUS ATYÁK MOST KITALÁLJÁK….BIBLIA ISTEN SZAVA ÉS A BENNE LEÍRTAKAT SZENT EMBEREK ÍRTÁK SZENTLÉLEKTŐL SUGALMAZVA!

Többször hallottam különböző helyeken, több pap szájából magyarázva, a Biblia szövegét nem úgy kell érteni, ahogyan le van írva….

Amit most leírok nagyon fölháborított a teológus elmondása szerint: nem voltak csodák, nem úgy kell érteni: pl. a kenyérszaporításnál leírtakra közölte, hogy Jézus nem tett csodát, csak úgy írták le, hanem úgy kell érteni, hogy mindenki hozott magával kenyeret és azt ették meg!

Ez a teológus a felsőoktatásban tanít!

Tanítja a növendékeket, akik , majdan prédikálni fognak!

Én meg azt mondom, hogy ha nem értelmi fogyatékos valaki fel tudja fogni a Bibliában leírtakat!

Hozzáteszem, hogy a kenyér mellett halat is ettek a Jézus tanítását hallgató tömeg és akkor a halat is vitték a zsebükben magukkal és nem romlott meg egész nap a tikkasztó melegben, sőt akkor miért vártak vele estig és nem ettek hamarabb, hiszen éhesek lehettek…..

Kellett még hallanom, hogy nem hisznek a csodákban….!

Papok és nem hisznek a csodákban!

A Bibliai eseményeknek számtalan esetben tanúi voltak a jelenlévők a történéseknek a csodák jelenlétükben történtek!

Istennek a csodákkal mindig célja van, mégpedig elrendelt célja!

Isten jelenléte és ereje van jelen a csodákban!

A hitében esetleg elgyengült embert megerősíti Isten hitében!

A hívő embernek is kell, hogy erőt merítsen a hitből és megerősített hittel könnyebb elviselni különböző élethelyzeteket….

A Szentlélek segítsége jelen van az életünkben, vezet és az Ő vezetése, segítsége Istentől van , amit számtalan esetben érzékeltek az emberek és a Szentlélek jelenléte is maga a csoda!

Aki hisz Istenben az hisz Isten által küldött csodákban!

Aki nem hiszi el a Biblia tanítását az nem hisz Istenben!

Aki nem hisz Istenben az hogyan taníthat teológiát?

Nem kötelez Isten a hitre, de aki a Bibliát tanítja az milyen tanító és kiről prédikál, ha nem hisz Istenben?

Én hittant tanultam az iskolában, de van hitem!

Mégpedig élő hittel élem az életem!

Három teológia professzora meghívott hitvitára és nevetségessé akartak tenni! Nekik volt idejük felkészülni a kérdéseikre: Elmentem a meghívásra, annak ellenére, hogy éreztem a szándékukat. Sőt nagyon meglepődve közölték, hogy igaz meghívtak, de nem gondolták, hogy elmegyek.

Kérdéseik záporoztak felém közel két órán át, szünet nélkül. természetesen mindenre megfelelően tudtam válaszolni. ( Mert úgy döntöttek, hogy nem én írtam a könyveimet, akkor még három kötet volt írva)az egyik kérdésre bibliai idézettel válaszoltam….

A professzor Úr újból kérdezte. Válaszoltam újból bibliai idézettel!

Kiabált: válaszoljon, ide van írva a könyvbe! Nem tudja mit jelent?

-Válaszoltam! Bibliai idézettel!

A másik professzor súgott neki: tényleg idézett…

(közben láttam, hogy az asztal alatt a lábát rugdosta, hogy elhallgattassa.)

Igaz engem akartak közakaraton nevetségessé tenni és ők lettek nevetségessé téve!

Akit Isten meghívott azt nem hagyja magára, megvédi az emberi gonoszságoktól, még akkor is ha bármilyen rangú pap fordul ellenem!

Aki nem értelmi fogyatékos az megérti a Biblia szövegét és nem akarja megmásítani!

Talán neked is szól, amit nekem mondott az Úr!

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,

mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,

a mi Urunkban:

Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,

szenvedett Poncius Pilátus alatt,

meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

a halottak közül,

Fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atyaisten jobbján,

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,

a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

a test föltámadását és az örök életet. Amen.