Főoldal

FÖLTÁMADT KRISZTUS!

 

 

13076865_1683237535262927_2143330608492493119_n

“A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg ragyogó ruhában. Ijedtükben  földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt feltámadt! Emlékezzetek vissza mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” ” Erre eszükbe jutottak-e szavai.” ( Lk 24, 5-8 )

Az emberi élet Krisztus fényében, a föltámadt Krisztus fényében teljesedik ki. Akik hiszünk Istenben, beragyogja szívünket, lelkünket, életünket.

“Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.  Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. (Fil 4, 4, 6-7)

Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!

Tartsatok ki az Isten kegyelmében!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadott az Úr!

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2017.04.16.