Főoldal

” HA NEM IMÁDKOZNAK, ÜLDÖZNI FOGJÁK A KERESZTÉNYEKET! “

2004-ben Nagyváradon egy Szűzanya ikon könnyezett.
Egy kedves ismerősöm felhívott telefonon és elmondta, hogy Nagyváradon egyik templomban a Szűzanya ikon könnyezik. Napok óta folynak könnyei.
A templomot nem régen építették. A Szűzanya ikont egy régebbi templomból hozták ide.
Nagyon meghatódva hallgattam. Lelkemet szomorúság hatotta át ennek hallatán.
Megemlítettem, hogy jó lenne elmenni hozzá. Megbeszéltük az időpontot, hogy mikor mennek. Eljönnek Szolnokról Szegedre értem és engem is szívesen elvisznek.
Nagyvárad, 2004.10.30. (Románia)
Amint a templomhoz értünk különös nyugalmat éreztem.
Meghatódottan léptem a Szűzanya ikon elé, letérdeltem.
Szűzanya rögtön megszólított:
-Támadni fognak!
-Azt mondják: a nagy tudatodból akarnak elvenni!
-Fogom a kezed!
Jézus Krisztus Urunkat láttam egy rövid ideig, és fogta a kezem.
Szűzanya kérte, hogy mondjam a zarándok társaimnak az üzenetét, mert nekik szól!
( Akik római katolikus és görög katolikus papok)
-Imádkozzanak!
-Úgy értem, hogy Nyugatiak és Keletiek is imádkozzanak!
-Nyugat és Kelet együtt is imádkozzanak!
-HA NEM IMÁDKOZNAK ÜLDÖZNI FOGJÁK A KERESZTÉNYEKET!
-Jegyezzétek meg jól, amit mondtam, hogy emlékezzetek majd, hogy mit mondtam!

Köszönöm Szűzanyám, mindent köszönök!
Meghatódottságomban elindultak könnyeim.
Nagyon nagy lelki élmény volt hallani a Szűzanya szavait, melyek mélyen bevésődtek a lelkembe.
A Szűzanya könnyeit felfogták és ötven liter volt, egy hónap alatt a könnyeinek a mennyisége, amit könnyezett.

Tíz év telt el azóta és nem csak üldözik, hanem irtják a keresztényeket.
Nem régen olvastam a Bíboros urak nyilatkoztak: ” Nem akarják hallani, hogy a Szűzanya ezt mondta, Jézus azt mondta, mert a Katolikus egyháznak nincsen szüksége rá….”
Tehát hallani sem akarják.
És meg tudjátok állítani a keresztények üldözését?!
Már megüzenték a világnak, hogy melyik országokba szándékozzák folytatni!
És még imádkozni sem lehet, mert a templomokból kiutálják a Katolikus Egyházért imádkozó híveket, mert ők nem engedélyezték, hogy imádkozzunk.
A Katolikus Egyház nem a papok tulajdona, hanem Istené.
Isten népe vagyunk.
És mi hívek tovább imádkozunk, mert Isten kérése számunkra parancs!
Boruljunk térdre a Teremtő és Gondviselő Isten előtt és Imádkozzunk!
A Szentlelket nem lehet bezárni!
Imádságos szeretettel, Németh Katalin.
Szeged, 2014.08.27.