Főoldal

HALÁL RÁ! KERESZTRE VELE!

 

“De ujra elkezdtek ordítani: “Halál rá! halál rá, keresztere vele!” Pilátus megkérdezte: “Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: “Nincs királyunk csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.”

(Jn , 19, 15-16)

Egy nappal ennek előtt a nép ujjongva, ünnepelve kísérte Jézust, amikor bevonult Jeruzsálembe. Ugyanaz a tömeg kiállt: halál rá és feszítsd meg!

Ma is kiáltanak halál rá és feszítsd meg!

Amikor leszedik a kereszteket, amikor buldózerrel rombolnak le templomokat….  ezekkel a cselekedetekkel halált kiáltanak!

Sok hasonló cselekedetet lehet ide sorolni. Pl. Nem mennek el a templomba szentmisére, az Atya házába aki várja gyermekei látogatását. Az emberek is várják gyermekeiket, hogy mikor látogatják meg. Az Isten, aki a mi Atyánk ugyanúgy várja, hogy meglátogassuk az Ő házában! Kifogásokkal nem lehet eljutni sz Isten országába!

A mai világban Magyarországon hálát kell adni, hogy békében mehetünk az Isten házába! Sokszor lehet hallani, hogy nem érek rá! Amikor valami nagy bajod van, akkor bezzeg rá érsz, hogy imádkozzál gyorsan! Ekkor szakítanak időt, hogy megmondják az Istennek, hogy mit tegyen!

Lehet gondolkodni!

Isten Fia meghalt értünk….. vállalta a kínszenvedést, azért, hogy segítsen az embereken, hogy eljussanak az örök életre.

Krisztus kereszthalálára emlékezve du. 3 órakor velem együtt, gondolom sokan letérdeltünk a feszület előtt.

BORUJUNK  TÉRDRE !

11037765_459938244163708_2207469364101464332_n

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

2017.04.14.