Főoldal

“HÁZASSÁGOK ÁLTAL ÖSSZE FOGNAK KEVEREDNI, DE EGGYÉ NEM FOGNAK ÖSSZEFORRNI. A VAS UGYANIS NEM VEGYÜL AZ AGYAGGAL.”

 

 

A Biblia mindent leír, melyből az emberiség jelenlegi helyzete is kiolvasható.

 HÁZASSÁGOK ÁLTAL ÖSSZE FOGNAK KEVEREDNI, DE EGGYÉ NEM FOGNAK ÖSSZEFORRNI.

                                                                               A     VAS UGYANIS NEM VEGYÜL AZ AGYAGGAL.

DÁNIEL KÖNYVE

” 2 Az álom megfejtése

A jelentését is elmondjuk a királynak.

Ó király, te vagy a legnagyobb a királyok között. Az Ég Istene Királyságot, erőt,  hatalmat és dicsőséget adott neked.

Kezedbe adta az emberek fiait a mező vadjait és az ég madarait bárhol vannak, téged tett meg mindnyájuk urává. Te vagy az arany fő. Utánad egy másik birodalom támad, egy nálad kisebb, majd egy harmadik birodalom, amely bronzból való lesz, és uralma alá kerül az egész föld. A negyedik birodalom  kemény lesz, mint a vas. A vas mindent összetör és össze zúz. Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni fog.. Mivel úgy láttad, hogy lábai és ujjai részben agyagból, részben vasból vannak: Az a birodalom meg fog oszlani, de azért lesz benne valami a vas szilárdságából. Azért láttad, hogy vas van keverve az agyag sarába. Mivel lábujjai részben vasból, részben agyagból vannak: az a birodalom részben szilárd, részben törékeny lesz. Ha a vasat agyagos sárral összekeverve láttad, ez azt jelenti: házasságok által összefognak keveredni, de eggyé nem fognak összeforrni. A vas ugyanis nem vegyül az agyaggal. Ezeknek a királyoknak az idején az ég Istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom nem száll át más népre.. Összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga azonban állni fog mindörökké.

Ezért tehát jól láttad, hogy a hegyről levált a kő anélkül, hogy valakinek a keze hozzá ért volna, és szétzúzta az agyagot, vasat, bronzot, ezüstöt és aranyat. A nagy Isten megmutatta a királynak, mi fog történni egykoron. Az álom igaz, megfejtése megbízható.

Nebukadnezár hitvallása,

Ekkor Nebukadnezár király arcra borult, sőt Dániel előtt is leborult. Majd rendeletet adott ki hogy hozzanak elé étel-és illatáldozatot. Azután így szólt a király Dánielhez:” valóban a ti Istenetek a legfölségesebb Isten, a királyok Ura és a titkok kinyilatkoztatója, különben nem tudtad volna megfejtene ezt a titkot.”

(Dán 2 37-47)

Isten szava nem tér vissza hozzá eredménytelenül., vagyis létezésbe szólítja a nemlétezőt.

Akik hiszünk Istenben, hiszünk szavaiban.

Jézus mondta: hitünkkel hegyeket lehet elmozdítani.

Igaz kicsik vagyunk, de hittel imádkozunk.

IMÁDKOZZUNK TOVÁBB!

Tisztítsuk meg lelkünket, bánjuk meg bűneinket és próbáljuk meg Isten akarata szerint rendezni életünket, hogy megtisztult szívvel és lélekkel vigyük elé kéréseinket.

Ő bizonyára meghallgatja kéréseinket.

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged,2017.07.20.