Főoldal

HUNYADI JÁNOS EGÉSZ EURÓPÁT ÉS A KERESZTÉNY VILÁGOT VÉDTE!

Mély vallásossággal párosult hazafiság e nagy képviselője, nemcsak népének, de családjának is szolgált, amelynek roppant kiterjedésű birtokokat hagyott. Vezéreszméje az volt, hogy Európát a keresztény hatalmak támogatásával megtisztítja a “hitetlen” törököktől. Ezt ugyan nem tudta végrehajtani, de annyit elért, hogy az ozmán hatalmat a Duna vonalától visszaszorította a Balkánig, felszabadította a Duna és Balkán közötti keresztény tartományokat, s Magyarországról 70 évre távolította el a török betörés veszedelmét.

Ezáltal hazánkat a nyugati keresztény világ védőbástyájává tette.

A Nándorfehérvárt a mai Belgrádot védő keresztény magyarok serege 1456. július 22-én több mint kéthetes csata után győztek.

A magyar nép minden templomban rózsafüzért imádkozott , hogy a magyar keresztény csapatok győzzenek a csatában, mint tudjuk hatalmas túlerővel szemben A pápa kiadta a parancsot, hogy imádkozzanak.. A Pápa is imádkozott és látomása volt és megtudta, hogy győztek! Akkor megparancsolta, hogy harangozzanak, mert győztek a keresztény csapatok a csatában! Azóta harangoznak délben!

Írják, hogy Hunyadi János halálakor (1456) szentolvasóval a kezében mondott áldást hazánkra.

A keresztények egységben voltak és tudták, hogy a legfontosabb, hogy imádkozzanak ! Tudták, hogy mindenkor rászorulunk Isten irgalmára!

ISTEN HAZA CSALÁD!

Mert Isten mindenek fölött

URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

KÉJÜK AZ URAT: SEGÍTSD A MAGYAR NÉPET A MEGTÉRÉS ÉS A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN, BÉKÉBEN!

Imádkozzuk a rózsafüzért….!

Imádságos szeretettel, Németh Katalin.

2019.07. 22.

www.nemethkatalin.hu