Főoldal

ILLÉS SZEKERE

 

 

ILLÉS UTÓDA, ELIZEUS

Amikor az Úr azt akarta, hogy Illést a forgószél fölvigye az égbe, az történt, hogy Illés és Elizeus éppen elmentek Gilgalból. Illés így szólt Elizeushoz: ” Maradj itt, mert engem az Úr Bételbe küld.” Elizeus azonbam ezt felelte:” Úgy igaz ahogy az Úr él. s úgy igaz, amint te élsz: Nem hagylak el!” Így hát elmentek Bételbe.A Bételben lakó próféta tanítványok odamentek Elizeushoz és megkérdezték: Tudod, hogy ma az Úr elragadja uradat a fejed fölött” ” “Tudom én is csak hallgassatok”- felelte. Illés meg így szólt hozzá: “Elizeus, maradj itt, mert engem Jerikóba küld az Úr.” De az ezt mondta neki: Úgy igaz, ahogy az Úr él s úgy igaz ahogy te élsz: nem hagylak el! Igy hát elmentek Jerikóba A Jerikóban élő prófétatanítványok Elizeushoz fordultak és azt mondták neki: “Tudod, hogy ma az Úr elragadja fejed fölött uradat?”  “Tudom én is csak hallgassatok!” – válaszolta. Illés pedig így szólt hozzá: “Maradj itt, mert engem az Úr a Jordán mellé küld.” De ő azt mondta: ” Úgy igaz amint az Úr él és úgy igaz, ahogy te élsz: Nem hagylak el.” Így mind a ketten elmentek.    A  prófétatanítványok közül is elment ötven, s egy bizonyos távolságra maradtak tőlük, míg ők ketten a Jordán mellett álltak meg. Illés fogta a köntösét, összegöngyölte és ráütött vele a vízre. Erre az kettévált, az egyik és a másik irányban, úgyhogy mindketten szárazon átmentek rajta. Amikor átértek Illés azt mondta Elizeusnak: “Kérj valamit, mit tegyek még meg neked, mielőtt elválok tőled!” Elizeus így felelt: “Hát akkor szálljon kétannyi rész rám a lelkedből!” Azt mondta neki :” Olyat kértél amit nehéz teljesíteni. Ha majd látod, mint ragadtatom el, osztályrészül jut neked, de ha (nem), osztályrészül, de ha nem akkor nem kapod meg.”

S történt, amint mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól, azután Illés a forgószéllel fölment az égbe. Amikor Elizeus ezt látta, fölkiáltott: “Atyám, Atyám , Izrael szekere és fogata!” S Többé nem látta. Akkor fogta ruháját és ketté repesztette. Majd fölemelte Illés köntösét, amely leesett róla, visszafordult és újra megállt a Jordán partján.

Aztán fogta Illés köntösét, ráütött (vele) a vízre és azt mondta:  “Hol az Úr, Illés Istene?” Mihelyt a vízre ütött az szétvált az egyik és a másik irányban, s Elizeus átment. Amikor a próféta tanítványok odaátról látták, felkiáltottak. “Illés lelke leszállt Elizeusra!” S eléje mentek s földre borultak előtte, és így szóltak hozzá: ” Nézd, van itt szolgáid között ötven férfi, csupa erős ember: Ők majd elmennek és megkeresik Uradat. Hátha az Úr lelke ragadta el és valamelyik hegyre vagy valamelyik völgybe vitte.” Ne küldjétek el őket! – felelte. De addig –  addig unszolták, míg azt mondta: ” Küldjétek hát el őket!” Elküldtek tehát ötven férfit. Ezek három napig keresték, de nem találták. Amikor visszatértek hozzá – ép Jerikóban volt  – , Azt mondta nekik: ” Nem megmondtam, hogy ne menjetek utána?”

( 2 Királyok Könyve 2, 1-18)

A próféta tanítványok közösségben éltek  Elizeussal. –  , szoros kapcsolatban álltak.  –

Elizeus az esemény természetfeletti jellegét ismeri, elismeri. A zsidó és a keresztény hagyomány arról beszél, hogy Illés  nem hal meg. Az Egyház erre vonatkozólag nem adott döntést.

A próféta tanítványok elfogadják Elizeust vezetőjüknek.

Elizeus Jerikó-i csodája emlékeztet Mózes csodájára. ( Kiv 15, 23-25)

 

Az Ószövetségi időkben a próféták megkapták a Szentlélek adományát, erejét és természetfeletti események történtek általuk, melyet a környezetük elfogadott, és ezzel elfogadták az eredetét is, hiszen a próféták Isten kiválasztott emberei voltak, akik Isteni erejükkel az Istent közvetítették ég és föld között. A nép hallgatott rájuk, sőt eléjük járultak kérésükkel, : kérdezzék meg az Urat , aki válaszolt is a kérdéseikre. Tudták a módját, hogy Istent megkérdezzék és választ is kaptak.

De ők olyan emberek voltak akik nem vétkeztek, mert bűnös emberhez nem szól az Úr és kérdéseire sem kaphat választ.

Az emberiség a gonoszságával bezárt kapukat, melyeket a gonoszság miatt saját magunk hagytuk el. Nem az Isten vette el, hanem nem működik gonosz ember által, Isten jó és egyértelmű, hogy nem működik együtt a rosszal.

Az egyházi személyek amikor úgy nyilatkoznak, hogy ha igaz lenne, hogy szólt az Úr, akkor nekik mondta volna, különben szerintük nem lehet igaz.

Miért is nem szól hozzátok?

Illés fölment az égbe tüzes szekérrel és egészen másképpen magyarázzák azt ami le van írva.

Nem szégyen az ha valamit nem tud az ember, csak kellemetlen. De akkor sem kellene meghazudtolni a megtörtént eseményeket. Elizeus és a tanítványok jelen voltak látták a történéseket és még előre tudták is, hogy Illés próféta elmegy az égbe, azért maradtak mellette és körülötte, hogy szeretetből nem hagyták magára, féltették, hogy el kell neki távoznia. Biztosan nem keresték a tudományos magyarázatot, hanem hittek és láttak, mint Mózes idejében amikor ketté vált a tenger, hogy száraz lábbal átkeljenek és ha a magyarázatot keresték volna, még most is ott állhatnának a tengerparton….de ők is hittek és láttak , de továbbmentek és az Úr így tudott nekik segíteni…

ILLÉS SZEKERE

Illésnek meg lett mondva, hogy hova menjen és ő ment, hogy beteljesüljön Isten akarata.

Tudta, hogy mi fog történni , amint mondta is: ha majd látod, hogy mint ragadtatom el….

Egyszer csak jött egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól, aztán Illés a forgószéllel fölment az égbe.

Az a tüzes szekér nagyon megforgatta a levegőt és fölszállt vele az égbe.

Tengerparton történt,Illésnek oda kellett mennie és gondolhatjuk, hogy ott volt annyi hely le-és fölszállóhelyként megfeleljen, valamint víz amire szükségük lehetett.

Továbbá a tüzes szekérnek nevezett szállítóeszköz, mely biztosan nagy energiát mozgatott meg és a fény, mint kísérő jelenség megmutatkozott, amit tüzesnek neveztek az akkori ismereteiknek megfelelően, nem tudtak másképpen kifejezni.

Ezek az események gondolkodásra késztetnek……

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2017.09.09.