Főoldal

SZIVÁRVÁNYT HELYEZEK A FELHŐKBE!

“SZIVÁRVÁNYT HELYEZEK A FELHŐKBE….”

“Azután így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak:” Nézzétek, szövetséget kötök veletek és utánatok utódjaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal a madarakkal és az összes mezei vaddal, mindennel ami kijött a bárkából a föld minden állatával.

Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”

Azután így szólt Isten. “Ez legyen a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között.

Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek és minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.”

(Ter 9, 8-16)

JÉZUS KRISZTUS ÜZENETE:

1995 08.03. Hirdesd a Gyógyító alkalmakon:

IMÁDKOZZATOK a BÉKÉÉRT a BÉKESSÉGÉRT és a KEGYELEMÉRT!

A BÉKÉRT, a világbékéért,

a BÉKESSÉGÉRT, az emberek közötti békességért,

a KEGYELEMÉRT, HOGY AZ ÚR MEG TUDJON KEGYELMEZNI AZ EMBERISÉGNEK!

Későbbi ISTEN üzenete: mond meg a Pápának:

AZT AKAROM, HOGY EGY UGYANAZON A NAPON AZ EGÉSZ VILÁGON A KERESZTÉNY TEMPLOMOKBAN SZENTMISÉBEN KÖNYÖRÖGJENEK HOZZÁM A FÖLD MEGÚJULÁSÁÉRT!

Az emberiség tönkretette a Földet , emberi erővel nem tudják helyreállítani!

Térdeljenek le Isten előtt és imádkozzanak a kegyelemért. Közben eltelt több mint két évtized, de nem talált meghallgatásra Isten akarata.

Jelen időben az extrém időjárás uralja a Földet…..

Tudja az egész világ , hogy tönkre tette az emberiség a környezetét, azt is, hogy tovább romlik a helyzet…..

Mikor jön el az az idő, hogy imádkozzunk a Föld megújulásáért Isten akarta szerint?!

Isten szövetséget kötött az emberrel és napjainkban is él a szövetség. Figyelmes hozzánk, segíteni akar rajtunk, embereken. Kéri, hogy imádkozzunk!

Az emberiség nagy része elhagyta Isten oltárát, elfordult Istentől, pedig Isten nélkül elvész a világ!

Isten jön az ember után és könyörög, hogy imádkozzunk!

Kedves papok!Jelöljenek meg egy napot, hogy mikor legyen az a közös könyörgés. E-mail elküldeni minden ország főpapjának, aki küldje tovább az országában minden templomnak , ahol ki kel hirdetni!

Ennyit kellene fáradozni , hogy Isten előtt térdet hajtson a világ!

A kitartó ima

“Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok,

keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak

nektek. Mert mindenki aki kér, kap,akik keres,

talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek

melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret

kér?Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót

ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tud-

tok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább

adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik

kérik tőle.”

(Lk 11, 9-13)

Isten nem akarja, hogy néma fájdalommal sebzett, megtört szívvel, görnyedten járjunk. Ellenkezőleg: Felé nézzünk és szeretettől sugárzó tekintetét fölismerjük. Szeretné kezünket megfogni, szeretne vezetni bennünket, ha gyermeki bizalommal tekintenénk Reá.

Imádságos szeretettel, Németh Katalin.

Szeged, 2019.07.04.