Főoldal

LEBORULTAK ÉS HÓDOLTAK NEKI……

“Amikor a judeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: “Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2, 1-2)
“Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki: majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” ( Mt2, 11)
Amikor Jézus születését ünnepeljük, képesek vagyunk-e lélekben lehajolni előtte, a Messiás előtt?
A templomban, Isten házában, ahol Jézus jelen van.
A napkeleti bölcsek nagyon hosszú fáradságos utat tettek meg, hogy hódolatukat kifejezhessék előtte. Nekünk a templomba kell menni és térdet hajthatunk a Betlehemi Kisded előtt, hódolatunkat kifejezhetjük imában. Köszönetet mondhatok, amiért eljött, és megajándékozott az életével, engem és téged is, mert általa juthatok el az üdvösségre.
Vannak akik nem mennek el a templomba, nem fejezik ki hódolatukat. Isten nem személyválogató, Jézus születésével mindenkinek üdvösséget hozott a világba.
Karácsony előtt imádkozzuk a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot. Befogadják egy napra a Szent Családot egy-egy háznál, családnál imádság kíséretében. Sajnos megtapasztaltam nem egy esetben, hogy elutasították, még rózsafüzért imádkozó emberek is.( nálam nem lehet, nincs hely, kicsi a lakás…)
Megmagyaráztam, hogy két szék csak van, hogy leüljenek és akkor többen nem kísérnék.Tehát nem fogadták be a Szent Családot.
Akik befogadók voltak megtapasztalták a Szent Család jelenlétét az otthonukban és többen elmondták lelki élményeiket, hogy valóságban érezték olyan béke kisugárzását, amit eddig nem tapasztaltak. Volt olyan ahol gyógyíthatatlan beteg gyermek volt és azon a napon meggyógyult.
A Szállást keres a Szent Család kilenceddel befogadjuk a Szent Családot és hódolunk előttük.(Imafüzet kapható hozzá)
Van ahol templomban imádkozzák, de nem ez volt az ájtatosságban meghatározva. Az otthonod nem lesz látogatva, vagyis továbbra sem kell beengedned a Szent Családot és az áldásukat sem, valamint kegyelem kiáradása sem zavarja ezeket a családokat.
Remélem, hogy leszünk akik a következőkben is akik tovább imádkozunk, hogy hódolatunkat kifejezzük.
Téged is várlak, hogy imádkozzál velünk!
Imádságos szeretettel, Katalin.