Főoldal

Levél: Kelt a Vatikánban, 2013. Karácsonyán

Németh Katalin
részére
Idézet a levél tartalmából:
” Engedje meg, hogy tolmácsoljam Őszentsége Ferenc Pápa hálás köszönetét ragaszkodásáért, valamint jókívánságaiért.
A Szentatya imáiba foglalja Önt és mindazokat, akik a hit és az élet útján Önhöz tartoznak. Egyben szívesen küldi Apostoli Áldását.”
Küldött nekem Karácsonyra, karácsonyi képet, aláírásával.
Lélekben erőt adott, melyet itt is megköszönök.
Aki dicsekszik az Úrban dicsekedjék.
Most az Úrban dicsekszem.
“(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.Azoknak akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testé lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (Jn 1, 9-14)
Akinek van füle, hallja meg mit mond az írás.
Imádságos szeretettel, Németh Katalin.