Főoldal

Mária Iskolája Társulat felhívása!

Imádkozzunk a Katolikus Egyházért, papi hivatásokért, és azért, hogy a keresztény családok neveljenek ki olyan fiatalokat, akik alkalmasak a papi hivatás kegyelmére!

Jó lenne, ha minél többen ismernék fel, hogy ez mennyire szükséges.

Ahol működnek imacsoportok, csatlakozhatnak imáikkal. Ahol nincs imacsoport, ott a keresztény testvérek szervezhetnek társulatot, ahol imádkoznak velünk.

Mi több éve minden nap imádkozzuk a rózsafüzért, a papi hivatásokért.Imádkozunk. Kérjetek és kaptok!
Sokszor lehet hallani, hogy paphiányról beszélnek. De keveset hallani arról, hogy kitartóan imádkozunk, hogy ne legyen paphiány.
Tegyük fel a kérdést: Mit tettem én a Katolikus Egyházért?
Minden hívőnek vannak kötelességei. Az Egyházat támogatni erkölcsileg is kötelessége minden hívőnek. Ide sorolható a problémák megoldásáért imával támogatni az Egyházat, vagyis erkölcsi felelősséget vállalni a keresztény közösségért, melyben élünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus is imádkozott, kérte az Atyát.

Imádkozzunk! Imádkozzunk! Imádkozzunk!
A katolikus egyházért!

Akik a rózsafüzérrel a kezünkben együtt imádkozunk, beiratkozunk Szűz Mária Iskolájába. Szűzanya várja, hogy meghalljuk hívását és minél többen beiratkozunk az Ő Iskolájába. Mindenkit hív. Téged is vár!
Egyedül álló személy is csatlakozhat hozzánk imával, legkevesebb egy tized rózsafüzért imádkozva naponta a közös imaszándékra.
A Mária Iskolája Társulat elérhetősége e-mail: xnemetkatalin@gmail.com A Mária Iskolája Társulat vezetője: Németh Katalin

A Társulat központja: Szeged (Magyarország)
A Társulat körzetekre tagozódik, melyekért a körzeti vezető a felelős. A körzeten belül vannak egyedülálló tagok és kisebb csoportok.
A Mária Iskolája Társulat tagjai vállalják, hogy az előre meghatározott imaszándékra imádkozzuk naponta a rózsafüzért.
A Társulat imaszándéka: A Katolikus Egyházért, papi hivatásokért, és, hogy a keresztény családok neveljenek ki olyan fiatalokat, akik alkalmasak  a papi hivatás kegyelmére.
Kérünk Urunk, ne hagyj elveszni bennünket, vezesd a magyar népet békében a felemelkedés útján.
A közösség minden hónapban legalább egyszer a templomban imádkozik. Így tartjuk a kapcsolatot is egymással.