Főoldal

“SZEMEM TEHÁT NYITVA LESZ ÉS A FÜLEM FIGYEL AZ IMÁDSÁGRA, AMELYET EZEN A HELYEN MONDANAK.”

ISTEN ÍGÉRETE A TEMPLOMSZENTELÉS UTÁN

Salamon tehát szerencsésen befejezte az Úr templomát, a királyi palotát és mindazt, amit az Úr templomában és a maga házában meg akart valósítani. Ekkor éjjel megjelent Salamonnak az Úr és azt mondta neki:

“Meghallgattam imádságodat, és ezt a helyet választottam magamnak, hogy az áldozat helye legyen. Ha bezárom az eget, és elmarad az eső, ha megparancsolom a sáskáknak, hogy pusztítsa el az országot, vagy ha pestist küldök népemre, de ha , népem mely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit és meggyógyítom országát. Szemem tehát nyitva lesz és fülem figyel az imádságra, amelyet ezen a helyen mondanak.

Kiválasztottam ugyanis és szentté tettem ezt a templomot, hogy benne legyen nevem mindörökre, és ott is maradjon szemem és szívem mindenkor.”

“Ha azonban elfordultok tőlem, nem követitek előírásaimat és parancsaimat, amelyeket elétek adtam, ha elhagytok és más isteneket szolgáltok és imádtok, akkor kiirtalak benneteket földemről, amelyet nektek adtam, és ezt a házat amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elöl, példabeszéd és gúny tárgyává teszem, minden nép számára.”

2 Krónikák második könyve

7, 11-16, 19-20

Itt kimondja az Úr, hogy a templomot, ezt a helyet választottam magamnak….

Másik helyen kimondja, hogy az én házam, az imádság háza…..

Isten elleni cselekedet a templomok lerombolása…..

Az a nép aki Isten ellen fordul, aki nem tiszteli az Isten házát, ezzel a cselekedettel megtagadja hitét és Isten ígéretei beteljesülnek rajta….

Nem kell hittudósnak lenni, hogy az ember fölfogja értelemmel cselekedetei súlyát. Ellenben aki hittudós, gondolok itt annak az egyháznak a vezető papjaira, akik rendelkeznek a templomok fölött, vagyis buldózerrel lebontatják a templomaikat, mert aláírásukkal engedélyt adnak hozzá és már előre tíz évre is megvan az aláírt tervezet, hogy pl. Farancia országban kettőezer templom lebontására…. Nem közlékenyek ebben a kérdésben, de már aláírták az egyezményt az egyház részéről is.

Mit is terveznek a egyház vezetői, ezzel a hozzáállással?  Templomokra nincs szükségük a jövőben?

Miért is???

A plébániák papjainak a feladata, hogy a lelkek, az Isten által rábízott lelkek, lelki üdvéért fáradozzanak!

Építeni a közösségeket, kinevelni fiatal közösségeket…..

Abban a közösségben ahova az Úr helyezte a papot, ott teljesíteni a rábízottak ellátását, hogy eljussanak az üdvösségre.

Akkor nem üresednének ki a templomok és lenne hitélet, imacsoportok…..

Mit ígért az Úr? Milyen büntetéseket helyezett kilátásba?

De ha megtérnek és könyörögnek imádságban, akkor meghallgatom őket……

A nép aki megtér és imádkozva könyörög az Úrhoz, annak van reménye, hogy Isten meghallgatja imádságát.

Novemberben Lengyelországban az egész ország népe imádkozott, könyörögtek az Úrhoz. Jó volt tudni, hogy imádkoznak……Lehet példát venni és folytatni az imádságot, hogy az Úr könyörüljön rajtunk!

Hogy hitélet legyen azért fáradozni is kell a papoknak!

Hallani: kevesen vannak a szentmisén, fiatalok is alig vannak…

Lelki életre, hitünk megerősítésére is szüksége van a hívő embereknek is.

Amikor nem hívő fiatalok bemennek egy templomba akkor lehetne észrevenni őket és meghívni egy-egy csoportba imádkozni…. Persze sok odafigyelést,munkálkodást igényel, de lennének eredményei is…

A migránsokról magyarázni, idegen isteneket imádnak akik pártfogolják őket…

Mit mondott az Úr? Akik idegen isteneket imádnak,

“Ha elhagytok és más isteneket szolgáltok és imádtok, akkor kiírtalak benneteket földemről, amelyet nektek adtam, és ezt a házat, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elöl, példabeszéd és gúny tárgyává teszem minden nép számára. tehát ez a ház , amely oly fölséges volt minden utas  számára, rommá lesz és azt mondogatják:miért bánt így ezzel a földdel és ezzel a templommal? Erre azt fogják felelni: Mert elhagyták az Urat, atyáink istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, más istenekhez szegődtek, azokat imádták, és nekik hódoltak, azért hozta rájuk mindezt a bajt.”

Aki keresztény és nem a keresztény tanításokat fogadja el, hanem idegen isteneknek hódol azzal, hogy pártfogol, befogad és hagyja, hogy a mi kultúránkat eltaposva fölénk helyezzék magukat és majd a tanításukat is…

A kultúránk része a keresztény vallás és eltapossák, lerombolnak keresztény értékeket, majd szándékuk szerint akarják alakítani a vallást is mégpedig úgy hogy eltöröljék a mi vallásunkat.

Aki migránsokat pártfogol az idegen isteneket imád ezzel a cselekedettel!

Még akkor is ha pap, vagy lelkész!

Milyen kereszténység az ahol idegen isteneket hirdetnek, imádnak?

Hol marad a népek közös imádsága, hogy az  Úr könyörüljön rajtunk?

Különösen akik idegen istenekhez szegődtek és még az országokat is templomaikkal, átengedik idegen istenek imádására!

HOL VAN EURÓPA?

MI LESZ VELED EURÓPA?

Kinek van joga, törvényes joga, felhatalmazása ahhoz, hogy átalakítsa Európa népességét, kultúráját?

Behajtottak olyan tömeget, akik értelmi szintje olyan alacsony, hogy a korházak folyosólyán vizelnek, székelnek, ölnek, rabolnak,  állatokkal közösülnek, gyerekeket , nőket erőszakolnak meg…… Törvényt nem tisztelnek és nem akarnak dolgozni sem. Vagyis el kell tartani őket….

Már bocsánat, de ki kell mondani, hogy az állatok akik ösztönösen cselekszenek sem élnek ilyen brutális módon.

Még nekik is van annyi esszük, hogy egy félreeső helyen végzik el a dolgukat és nem az életterükben piszkolnak….Továbbá az ember nem közösülhet állattal….Aki ilyet tesz annak meg kell halnia a parancsolatokban benne van, hogy az ilyet ki kell irtani, meg kell halnia. ( fertőzést okoz…)…..

Köteleznek bennünket, hogy ilyenekkel éljük együtt!

Akik behajtottátok ide ezt a fertőző tömeget, ti is velük fogtok élni!

Kérdés: megtérünk-e, megbánjuk-e bűneinket?

Mikor ismerjük föl tetteink súlyát?

Mikor fogunk imádkozni?

 

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2018.01.19.