Főoldal

SZENTLÉLEK ISTEN SZÁLLJ REÁNK…

SZENTLÉLEK ISTEN SZÁLLJ LE RÁNK….

“A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”

A Szentlélek eljövetelét először a szélvész zúgása jelezte, mely az egész városban halható volt: a szél a Szentlélek (Jn 3,8 ) A másik látható jel a a tüzes nyelvek melyek az apostolok feje fölött: a tűz az isteni hatalom és jelenlét jelképe.

“PÉTER BESZÉDE

Péter a többi tizenegy kíséretében előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Nem részegek ezek amint vélitek, hiszen a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az amiről Joel próféta szólt:

Az utolsó napokban – mondta Isten – kiárasztom lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok jövendölni fognak,

az ifjak látomásokat látnak,

az öregek álmokat álmodnak.

Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban,

és prófétálni fognak.

csodákat teszek fenn az égben,

és jeleket adok lenn a földön:

Vért tüzet és gomolygó füstöt.

A nap árnyékba a, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak

nagy és nyilvánvaló napja.

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

A Úr elküldte a Szentlelket nekünk embereknek, hogy segítsen és vezessen bennünket az életutunkon mindenben!

Talán nagyobb figyelemmel kellene élni az életünket, hogy meghalljuk a szívünkben a Lélek szavát!

Milyen fontos, hogy időnként maradjunk már egy kicsit csendben és legyünk figyelmesek…A mai rohanó világban, ahol szaladgálnak az emberek és a rohangálásban úgy elfáradnak, hogy már nem érnek rá gondolkodni.

Aki értelmes életet akar élni az tudja, hogy a rohangálás nem vezet sehova, hanem figyelmes Istenre figyelő életet kell élni és akkor tud a Szentlélek munkálkodni az életünkben.Erre mondják sokan, hogy nem érnek rá!

Miért nem ? Mert a TV előtt is kell ülni több órahosszat!

Mennyi időt töltesz el a Tv előtt és az számítógép előtt?

A mai világban a számítógép uralja az emberiséget és elfelejtenek értelmes életet élni! Akik nem érnek rá mert… nem töltenek megfelelő időt a családjukkal, mert nem érnek rá beszéli a házastársukkal, gyerekeikkel sem…. egy nagy káoszt élnek meg és hol marad a szeretet… Szeretet nélkül egy elfásult kiégett ember rohangál össze-vissza!

Hallgass a szívedre – a lélek ott lakik inden emberben-!

Minden ember szívében szeretetre vágyik!

A szeretetből erő fakad és sokkal könnyebben lehet megoldani mindent!

Igen mindent!

A SZERETET A LEGNAGYOBB ERŐ A VILÁGAN!

Éljünk szeretetben és hagyjuk már végre, hogy a Szentlélek munkálkodjon, vagyis vezessen bennünket!

Imádkozzunk és kérjük a Szentlélek kegyelmével vezessen bennünket!

SZENTLÉLEK ISTEN, SZÁLLJ LE RÁNK,

Elmét derítő tiszta láng,

Öntsd lelkeinkbe, melyeket

Megszenteltél, kegyelmedet.

Kit Isten, mint vigasztalót

Nekünk ajándokul adott,

Minden javak bő kútfeje,

Lelkünk világa s élete…..

Imádságos szeretettel, Németh Katalin.

2019.06.11. Szeged.

www.nemethkatalin.hu