Főoldal

AZ ÓZONRÉTEG GYÓGYITHATÓ, TANUSÁGTÉTEL

Imameghallgatásról.
1999-ben imanapot szerveztem.Kértük Istent, hogy segítsen az emberiségen, gyógyítsa meg az ózonréteget, vagyis az ózonrétegben történt károsodás múljon el. Külön kértük, hogy Magyarország fölött álljon helyre az ózonréteg korábbi állapotára.
Előző évben minden nap feljegyeztem az UV sugárzás mértékét, az időjárás jelentésnél mutatták.
2002 kértem , hogy nyilatkozzanak, az UV sugárzás mértékét illetően, mert előzőleg mielőtt imádkoztunk érte figyelemmel kísértem és feljegyeztem, majd szerettem volna összehasonlítani.
Ezért telefonáltam….végül azt a választ kaptam, hogy estére nézzem meg a híradót.2002.08.11. a TV Híradóban elhangzott: Magyarországon az idén eddig különösen erős UV sugárzást nem mértek. Ekkor már a nyári kánikula nagyon érezhető volt az országban. Német országban és Ausztriában ózonriadót akartak elrendelni, hogy az emberek ne menjenek ki az utcára, mert akkora volt a káros kisugárzás mértéke.
Tehát Magyarországon mérséklődés jelei tapasztalható.
Ezek után szerveztem egy hálaadó szentmisét, hogy adjunk hálát Istennek, amiért kegyelmével letekintett hozzánk, majd ezután másfél évig minden hónapban, a második szombaton, szentmisében tovább imádkoztunk a Föld megújulásáért és rózsafüzér imádságban is könyörögtünk, hogy Isten segítsen rajtunk.
Ezen időben megkért a pap, hogy ne fizessek be több szentmisét, mert a püspök atya megtiltotta, hogy erre a szándékra szentmisét mutassanak be.

Elmondhatom sok pozitív változás történt:
Ausztrália fölött, ahol legnagyobb volt az ózonlyuk, kisebbedett!
A Déli sark fölött 35 km-nél nagyobb átmérőjű ózonlyuk elkezdett kisebbedni,majd 15 km széles lett, kettévált és két kisebb lett belőle, és lassan kisebbedik.
A tudósok nem értik, nincs magyarázata a jelenségnek, és ezt elismerik. Emberi tudással nem tudják az eseményeket befolyásolni.Imádkozni kellene az egész világnak, kérni Istent, hogy segítsen meg bennünket. Isten együtt akar működni az emberrel, csak az ember nem képes felfogni.Az embernek is vállalni kell mellette,hogy együtt működik Istennel, vagyis az Ő parancsolatai szerint átrendezi az életet.
Ha az ember megtagadja Isten szövetségét, akkor megszűnik az élet!
ISTEN NÉLKÜL NINCS ÉLET!
Imádkozni hinni Istenben!
Nevetsz? Furcsa, hogy amikor továbbítod ezt az üzenetet, nem fogod sokaknak a listádon elküldeni, mert nem vagy biztos felőle, hogy mit hisznek, mit fognak gondolni rólad, ha ezt teszed. Furcsa, hogy jobban érdekel, amit az emberek mondanak rólad, mint amit Isten gondol rólad.
Gondolkozol?
Isten meghallgatta imáinkat, könyörgéseinket, mert szereti az embert, melyről tanúságot tett mellettünk.
A szertő Isten tanúságtétele.