Főoldal

Pápának írt levél

Kelt Szeged,2007.01.01.

Mélyen Tisztelt XVI. Benedek Pápa Őszentsége!

Kérem fogadja most elkészült könyvemet, melyet szeretettel küldök Őszentségének:

Én nem akartam írni. Az Úr akaratából tettem. Isten tudja mit akar, és hogyan vezet tovább. Vezet és én engedelmes vagyok.2000. évben történtekig van leírva, de azóta nagyon sok idő telt el. Természetesen folyamatosan irányít a Teremtőm és oda fog vezetni, ahova szánt.

Legyen meg az Ő akarata mindenben!
Isten meg akarja menteni a világot.
Az Úr akaratából írom a következő sorokat.
Azt mondta:” Írd le és küld el Rómába a Pápának!”

” Imádkozzanak! Egy ugyanazon a napon az egész Földön, szentmisét mutassanak be a Föld

Megújulásáért! Könyörögjenek hozzám! Az imádság illata szálljon fel hozzám!
Meg akarok kegyelmezni! Azt akarom, hogy az embereknek életük legyen!”

A Lelki napoló végén van egy ima, melyet már régóta sokan imádkoznak velem a Főld megújulásáért. Mindenki tudja, hogy a Földet az embeiség nem megfelelően használta és súlyos károkat okozott, mely az emberiség létét veszélyezteti. Az ózonrétegben történt elváltozás, károsodás folyamatát az ember nem tudja megállítani, sem visszafordítani. Az emberiségnek imádkozni kell, oda térdelni a Teremtő Isten elé, hogy segítsen rajtunk.
Isten küldi a kegyelmét a világnak, de a világ képes lesz-e befogadni?
Olyan nagyon szeretné a Teremtő Isten megmenteni az emberiséget és azért szólítjameg a világot látnokokon keresztül.
Én tudom, hogy Istent szolgálni csak teljes szívvel lehet, egy teljesen Istennek adott élettel, melyben a kegyelemre hagyatkozva tudja az ember Isten akaratát megtenni. Ő tudja mi takar, hogy az Ő szándéka szerint történjenek az események, melyek egymásra épülnek. Legyen meg az Ő akarta mindenben.

Köszönöm Őszentségének, hogy figyelemre méltatott.
Szeretettel köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Németh Katalin