Főoldal

A KERESZT RENDÜLETLENÜL ÁLL, AMÍG A FÖLD FOROG!

A KERESZT RENDÜLETLENÜL ÁLL, AMÍG A FÖLD FOROG

 

 

Jézus Krisztus megváltást hozott az embereknek, értünk emberekért vállalta a kínszenvedést, értünk adta életét, hogy nekünk életet adjon, hogy eljuthassunk az örök életre.

Életet, örök életet mutat a kereszt.

Minden időben, minden bajban kérjük segítsen és vezessen bennünket!

Olykor bocsánatáért esedezünk és bocsánatot nyerünk!

Minden időben nagy szükségünk van az Isten kegyelmére , Isten jelenlétére az életünkben!

Napjainkban  megtörtént bűncselekmények miatt sokan megrendültek és elvesztették a hitüket!

Minden hívő embernek csalódás és nehéz földolgozni az események súlyát, de Isten gyermekei vagyunk és Ő szereti az embert és nem szabad hitehagyottnak lenni. Mások súlyos bűne nem veheti el az Isten szeretetét!

Istenben hinni, hitben élni, Vele élni mindennapjainkat!

Mások bűne nem veheti el a hitet! Nem teheti az embert Isten tagadóvá!

Akik még arra is képesek, hogy hirdetik, hogy nincsen pokol. Van pokol, ott van leírva a Biblia leírja, és a Biblia Isten szava, vagyis igaz minden szava. Nem másíthatja meg senki!

Nekem az Úr megmutatta és láttam, láttam a pokolban szenvedő lelkeket. A pokolban láttam püspököket és bíborosokat is…..és akkor nem értettem. Nagyon megrendültem a látványtól. Az Úr akkor mondta.” Tudom most nem érted, de majd meg fogod érteni!”

A Biblia kimondja, hogy a pokolból (örök tűzből )nincs átjárás, vagyis onnan nem lehet eljutni a mennyországba.

Akik súlyos bűnnel terheltek, nem menekülhetnek  Isten büntetése elől!

Ne engedjük, hogy mások bűne elvegye a hitet!

Az Igaz a hitből él!

Történelmünk bizonyítja, hogy sokszor akarták a hitünket elvenni, de a hitünk megtartott, megtartotta népünket, nagyon sok népnek az Istenbe vetett hit adott erőt és életet…. A hit ereje erőt ad a küzdelmekben, kegyelemben, Isten kegyelmében kapjuk a legnagyobb erőt.

Isten nélkül elvesz az egész világ!

Ő teremtette a mindenséget és hozzá az embert és Ővéi vagyunk, Isten gyermekei vagyunk!

“Benne élünk és mozgunk!”

Nehéz fölfogni értelemmel, de benne élünk, Vele élünk, gyermekei vagyunk!

Nem szabad Istentől gondolatban elszakadni a mások bűne miatt!

Isten szerető emberként élni, vagyis Isten parancsolatai szerint rendezni életünket!

A rossz fölé emelkedve, győzedelmeskedni a gonosz fölött!

Akik hiszünk Istenben, Isten segítségével győzünk a gonosz fölött!

A kereszt rendületlenül áll, amíg a föld forog!

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin.

Szeged, 2018.08.31.

www.nemethkatalin.hu