Főoldal

BÉKE FEJEDELME SZENTSÉGES ISTENÜNK, ÚR JÉZUS SZENT SZÍVE BÉKÉÉRT ESDEKLÜNK.

Béke fejedelme szentséges Istenünk. Úr Jézus szent Szíve békéért esdeklünk.

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szűz Mária Szíve, béke példaképe, fiad Szent Szívénél közbenjárónk légy te!

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Liliom virágszál te vagy oh Mária, eszközölj fiadnál békét a számunkra!

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg, könyörgésünket, ó Mária, ne vesd meg!

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Derítsd fel hazánkra a békesség napját, adjál világbékét Mária, Szűzanyánk!

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Imádkozzunk! Segítsetek nekem imádkozni!

Szűzanya országa vagyunk, kérjük Őt :

Segítsd bennünket magyarokat a megtérés és a felemelkedés útján békében!

Az Úr angyala közsönté a Boldogságos Szűz Máriát, és Ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, álldott vagy te az aszonyok között, és álldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testé lőn és mi köztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, álldott vagy te az asszonyok között, és álldot a teméhednek gyümölcse Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk,

bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.

Hogy méltók lehessünk Krisztus igérteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsősésgébe vitessünk. Kristus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádságos szeretettel, Németh Katalin

Szeged.2022.11.30.

www.nemethkatalin.hu