Főoldal

LESZÁLLT AZ ÉG A FÖLDRE…

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott

Angyaloknak énekével Néked áldozok.

Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten szeretet,

Töltse el ma szívem lelekem, jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,

Hiszem mégis rendületlen, hogy mát Te vagy itt.

És mosolygón fölfogod, könnyemet amit hozok.

Ajándékul jászolodnak trónusához én.

Istengyermek nézd szívemnek forró vágyait,

Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,

Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen

Áldott ostya szent színéban, boldog vagyok én.

Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,

Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!

Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek

S meg nem állok, míg a trónd el nem érem én.

Megszületett a megválltó! Ünneplőbe öltözött az egész világ!

Díszkivilágítások fényessége segíti, hogy hitünk minél nagyobb fénnyel siessen köszönteni a megszületett megváltót!

Leszállt az Ég a Földre!

Pásztorok, pásztorok örvendezve,

Köszöntést mondanak a kisdednek,

Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,

Értse meg ezt minden hű szív.

A Kisded Jézuskát mi is áldjuk,

Mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Boruljunk térdre és imával köszöntsük a Kisded Jézuskát………

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET HOZZON AZ EGÉSZ VILÁGNAK!

Imádságos szeretettel , Németh Katalin.

www.nemethkatalin.hu