Főoldal

SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD!

KARÁCSONY    ELŐTT IMÁDKOZZUK EZT A NÉPI IMÁT OTTHONAINKBAN!

 

Családoknál jövünk össze és közösen imádkozzuk kilenc nap, esténként. Naponta másik családnál imádkozunk és visszük, átadjuk a Szent Család képet és továbbadjuk a következő családnak és azok is továbbviszik a következő napon másik házhoz, ahol szintén összejönnek családok, hogy várják a Szent Család érkezését és befogadják jelképesen a kép előtt közösen imádkoznak.  Ahol befogadják eseti imában ott tölti az éjszakát és a következő napot a Szenet Család és imádkozhatnak a Szentkép előtt, a Szent Családhoz, majd este elviszik a következő befogadó családhoz…. (ahol megbeszélték, hogy várják…)

Vannak helyek ahol decemberben , karácsonyig minden nap imádkozzák házaknál és ha olyan nap amikor nincs befogadó, akkor ahol töltötte az éjszakát ott imádkoznak tovább….

Szent Este előtt való nap befejezzük a kilencedet.

Magyarországon imafüzet kapható az egyházi könyves boltokban.

 

Sokan megtapasztalták a Szent Család áldását otthonaikban és beszámoltak róla…

  1. ELŐIMÁDKOZÓ

Elhoztam hozzátok a Szent Család képét: A Szűzanyát méhének áldott gyümölcsével az Úr Jézussal és a Szűzanya szent jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér be a házba. Remélem, szívesen adtok  nekik szállást.

2. BEKÖSZÖNTŐ I. (Házbeliek nevében)

Üdvözlégy Mária! “Honnan van az , hogy az én Uramnak Anyja jön hozzám?” Ó de boldog vagyok, hogy a Szent Családot hajlékomban tisztelhetem és Nekik  szállást adhatok.

(A képet mindketten megcsókolják.)

3. BEKÖSZÖNTŐ II. (házbeliek nevében)

Isten hozott Szent Család ide ezen házba,

foglaljatok szállást szívünk hajlékába.

Mi nem úgy, mint egykor a betlehemiek

szállást egész városban nem adtak,

tinektek, jertek kedves vendégek.

Jézus és Mária Szent Józseffel együtt.

Szálljatok be szívünk hajlékába

Mi örömmel fogadunk, óh boldog Szent

Család. Mennyországban minekünk

nyerjetek koronát. Ámen.

4. ÉNEK

Szállást keres a Szent Család

De senki nincs ki helyet ád.

Nincsen aki befogadja

Őt, ki égnek s földnek Ura.

 

Az idő már későre jár,

A madár is fészkére száll.

Csak a Szent Szűz jár hiába,

Betlehemnek városába.

 

Legalább ti jóemberek,

Fogadjátok a Kisdedet.

Házatokra boldogság száll,

ha betér az égi király.

 

Ne sírj tovább, Szűz Mária,

Ne menjetek ma máshova!

Szállásunkat mi megosztjuk,

Kis Jézuskát befogadjuk.

5. ELŐIMÁDKOZÓ

Ó, Jézus Máris József! Ó Szent Család! Mély alázattal leborulok előtted. Méltatlan voltunk teljes tudatában édes mindnyájunkat kegyes oltalmadba helyezzük. töredelmes szívvel megkérlelünk mind a saját, mind a mások bűneiért. Ó Szent Család! Légy a mi örökös pártfogónk. Védj meg minket a bűntől és minden bajtól, hogy békességben és nyugalommal szolgáljunk Istennek. Szentséges Szűz és Isten Anyja, Mária, Jézus Krisztus értünk ontott vérére kérünk és könyörgünk hozzád, ó Jóságos Anyánk, fogadj minket híveid sorába és örökös szolgádnak. Állj mellettünk minden cselekedetünkben és szerezz kegyelmet, hogy gondolattal, szóval és tettel mindig úgy viselkedjünk, hogy ne szomorítsuk meg se Szíved, se szentséges Fiad Szívét. Emlékezzél meg rólunk el ne hagyj halálunk óráján. Ámen.

………

6. ÉNEK.

7. Rózsafűzér….

8. ÉNEK.

Szent olvasót imádkoztunk

Máriához fohászkodtunk…………..

9. ÉNEK.

Köszöntjük a Szent családot – Mert megáldja a világot,

Szent Család légy örömünk. – Jóban bajban légy velünk.

Álld meg minden ügyeinket – Békében óvd nemzetünket.

Szent Család légy örömünk – jóban – bajban légy velünk.

Családoknak ékessége – Állj meg minket és hozzánk térj be

Szent család légy örömünk. – Jóban bajban légy velünk.

Jézus, Mária, Szent József – Szent hitünkben tartsatok meg.

Szent család légy örömünk. – Jóban bajban légy velünk.

Halálunknak szent óráján – hogy ne ártson meg a sátán,

Szent család légy örömünk. – Jóban – bajban légy velünk.

ÉNEKEK……

BÚCSÚZÁS I.

Miért hagysz itt óh boldog Szent család,

hisz úgy szeretünk.

Üdvösségünk útját kijelölted nekünk,

távozásotok  bár nehéz, vezessen az égi kéz.

Emléketek a szívünkből soha ki nem vész.

Óh Szent Család kérünk, mielőtt eltávoznátok,

a mi házunkban, családunkra szálljon áldásotok.

Bár fájó szívvel búcsút veszünk tőletek,

köszönjük a jóságotokat, Isten veletek.

 

BÚCSÚZÓ ÉNEK……

 

Imádságos szeretettel ajánlom,

Németh Katalin.

Szeged, 2017. 12.11.