Főoldal

VÁLASZTÁSUNKKAL KIFEJEZZÜK MEGTÉRÉSÜNKET

Isten nem dönt az ember helyett, de lehetőséget ad, hogy válasszon!
KÖNYÖRGÉS!
Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj ezen a népen, melyet te alkottál, melyet Szent Fiad által Te hívtál meg a mennyei dicsőségbe!
Kérünk Urunk, ne hagyj elveszni bennünket, vezesd a magyar népet a megtérés és a felemelkedés útján békében!
Vezess bennünket hogy helyes döntéssel tudjunk választani, melyben kifejezzük megtérésünket. Megtérésünk jele, hogy akarjuk, hogy az iskolákban tanítsanak hittant.
Magyarország mindig is keresztény ország volt.
Nem akarjuk, hogy gyermekeink Isten nélküli világban nőjenek föl.
Urunk, megtérésünk legyen előtted kedves.
Irgalmasság Atyja, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására enyhítsd megpróbáltatásainkat.
Tekints reánk Urunk és hallgass meg minket!
MI Atyánk, aki a mennyekben vagy…..